Vi har flyttat!

Gå istället till hemsidan för Berättarnätet Sverige!

Där finns Open Space som en egen meny uppe till höger.
Det som finns här uppdateras inte längre, så det kommer snart att vara bara av arkeologiskt intresse. / Mvh, Vaktmästaren

Lämna en kommentar

Nästa, Lund …

Annons
Lämna en kommentar

Lund betalar!

Margareta Larsson på Sagohuset har lyckats få kommunen att betala för berättarfestligheter i samband med BNS årsmöte i Lund. Intänkterna går till att sponsra resor, så vi räknar med att många fler ska kunna komma!

2 kommentarer

Ungt berättande i Lund i februari

I samband med BNS årsmöte i Lund, 12-13 februari, kommer vi att diskutera frågor kring ungt berättande. Ämnet var ett av flera vid det förra årsmötet, så vi har många tankar att spinna vidare på! Du kan bidra till diskussionen genom att börja kommentera redan nu! Det kan du också göra på Cafe Ratatosk där det finns fler tankar om hur man får ungt berättande att leva vidare.

Lämna en kommentar

Kinesisk berättarkonst

På vår ”systersajt” Cafe Ratatosk har Mats Rehnman skrivit om berättarkonst, apropå besöket av berättarmästaren Ma Xiaolong. Läs mer där och se videon av Ma:s berättande på invigningen. Här är Jörgen Bodners introduktion av honom:

Lämna en kommentar

Boktips om Lyssnarkonst

Kerttu Jokela har delat med sig av ett boktips. Om det är någon som läst boken, så vore intressant med en respons i form av en kommentar här!

Konsten att lyssna: didaktiskt lyssnande i skola och utbildningKent Adelmann

Av skolans styrdokument framgår det att tala och lyssna samt läsa och skriva är centrala moment i elevernas språkutvecklande arbete. Och säkert kan både elever och lärare ge goda exempel på hur de målmedvetet använder och utvecklar förmågan att just tala, läsa och skriva. Däremot har de förmodligen svårare att förklara hur det konkreta arbetet kring aspekten lyssna ser ut. Som stöd för dagens lärare i svenska finns nämligen ingen tradition, ingen forskning, ingen litteratur, ingen begreppsapparat och inga kursplanemål eller betygskriterier för lyssundervisning och lyssutveckling.

Lämna en kommentar

Glimtar om berättarkonst

Se videon, läs sammanfattningarna, tänk själv och skriv!

Namn och sådant du inte uppfattar kan du hitta i texterna till ”Stockholm 2010”. Sa jag förresten att du kan bidra med dina egna reflektioner genom att läsa och kommentera?

Lämna en kommentar

Berättarkonstens eviga frågor …

Nu kan du läsa – och fortsätta – samtalen om den muntliga berättarkonsten i Stockholm, i samband med Fabulafestivalen. Det blev en rik provkarta på många grundläggande, utmanande och bångstyriga frågor om den muntliga berättarkonsten!

Kommentera gärna även om du inte var där. Vill du rätta till något som blev alldeles fel, säg till i en kommentar (det kan dröja ett tag innan ditt bidrag publiceras). Framför allt, fortsätt att fördjupa och nyansera samtalet med nya tankar och nya frågor!

Lämna en kommentar

Mot Stockholm och frågor om berättarkonst!

Nästa Open Space – eller ska vi kanske kalla det för nästa ”öppna landskap” – sker strax innan Fabulafestivalen startar i mitten på oktober. Temat är ”Berättarkonst”.

Torsdag den 14/10 kl 13:00 – 15:00
ABF-huset, Sveavägen 41, 1 tr i PerAlbin-salen

1 kommentar

Det är fler i kulturbranschen …

… som använder Open Space:

Mind the Gap

Och som samlar ihop jobbet med med en blogg 🙂

1 kommentar